Nekotorye sovremennye aspekty etiologii, klinicheskoy kartinyi lecheniya ostrykh vospalitel'nykh zabolevaniy pridatkov matki


Cite item

Full Text

Abstract


Copyright (c) 2020 Pakhilova E.V., Sinchikhin S.P., Mamiev O.B., Burov A.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies