Terapevticheskie vozmozhnosti primeneniya khimicheski chistogoimmunomodulyatora inozin pranobeks pri virusnykh zabolevaniyakhu detey i podrostkov (v pomoshch' praktikuyushchemu vrachu)


Cite item

Full Text

Abstract


Copyright (c) 2020 Uvarova E.V., Muslimova S.Y., Kumykova Z.K.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies